Close

Kopiere inn tekst fra skriveprogram eller epost

Ønsker du å lime inn en tekst fra et annet program (f.eks Word eller fra en epost) anbefales følgende: Trykk på   (vis/skjul verktøylinje), deretter   (Lim inn som uformatert tekst). Det vil vises en melding som forklarer at formateringen fra teksten som limes inn vil fjernes. Dette er viktig for å sikre at utformingen (tekststørrelse, font, farge) forblir den samme på tvers av alle nyhetene. Hvis teksten inneholder fet/kursiv tekst eller overskrifter må disse defineres på nytt etter du har limt inn teksten.