Close

Opprette og publisere en nyhet

Trykk på en av ‘Legg til nytt’-knappene for å opprette en nyhet.

Lag en beskrivende og relativt kort tittel som sammenfatter nyheten, og start deretter på innholdet. Når tittel og tekst er ferdig kan du publisere nyheten ved å trykke på den blå ‘Publiser’-knappen til høyre i vinduet. Du kan også lagre nyheten som en kladd om du ønsker å vente med å publisere, f.eks for å få noen andre til å se igjennom teksten først eller fordi teksten ikke er ferdig enda.

Greit å vite: Linjeskiftknappen (enter) gir et helt nytt avsnitt med større avstand til teksten over. Shift + linjeskift (enter) plasserer neste setning rett under forrige linje, uten ekstra avstand.